Diensten

Verenigde Huurdersorganisaties De Boog behartigt samen met de bij VH De Boog aangesloten huurdersverenigingen en bewonderscommissies de belangen van huurders van Intermaris in Hoorn en omstreken. Totaal zijn dit ongeveer 10.000 huurwoningen.

Binnen de organisatie van De Boog zijn actief:

Het bestuur
De ledenraad
De algemene ledenvergadering
Het bestuur wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en bestuurt de vereniging. De ledenraad bepaalt het beleid van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt de jaarstukken vast en benoemt het bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen alle aangesloten lidorganisaties aanwezig zijn.

VH De Boog heeft maandelijks overleg met Intermaris, zowel op management als directie niveau. De agendapunten van deze vergaderingen gaan over beleids- en structurele zaken.

Er is één keer per jaar overleg overleg met de huurdersorganisaties, VH De Boog en Intermaris. Dit overleg gaat over planmatig onderhoud, kwesties in en rondom het wooncomplex en leefbaarheid

Wat doet VH De Boog:

Bemensing van ons kantoor
Advisering op het gebied van huren, wonen, renovatie en sloop-nieuwbouwprojecten aan leden
Op verzoek van leden brieven schrijven en het ontwikkelen van folders
Bijhouden van de bibliotheek die beschikbaar is voor onze leden
Kopieer- en printwerkzaamheden op verzoek van onze leden
Voorlichting en ondersteuning aan oprichters van een huurdersvereniging of bewonerscommissie
Het organiseren van vergaderingen
Overleg met gemeente en Intermaris omtrent de prestatieafspraken

Scroll naar top