Leden

Elke huurder van Intermaris is automatisch en gratis lid van VH de Boog, een aantal huurders hebben zich daarnaast verenigd in een huurdersorganisatie op complex of buurtniveau.

Elke huurder kan zich individueel aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief en deelname aan enquĂȘtes, dit kan via het aanmeldformulier op onze contactpagina.

Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties kunnen een bewonerscommissie of huurdersvereniging zijn en vertegenwoordigen een complex of buurt.

Meestal wordt gekozen voor een bewonerscommissie.

Deze organisatievorm is eenvoudiger en heeft sinds de invoering van de nieuwe overlegwet in 2009 vrijwel dezelfde rechtsbevoegdheid als een huurdersvereniging.

Voor VH De Boog alsmede Intermaris maakt het geen verschil voor welke organisatievorm wordt gekozen.

Alle aangesloten lidorganisaties hebben dezelfde rechten en plichten binnen VH De Boog.

Het bestuur van VH De Boog kan u informeren en ondersteunen bij het oprichten van een huurdersorganisatie.

Met een huurdersorganisatie heeft u bevoegdheden/mandaat tijdens het overleg met Intermaris over de kwaliteit van uw woning en uw leefomgeving.

Scroll naar top