Leden

Leden

Elke huurder van Intermaris is automatisch en gratis lid van VH de Boog, een aantal huurders hebben zich daarnaast verenigd in een huurdersorganisatie op complex of buurtniveau.

Elke huurder kan zich individueel aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief en deelname aan enquĂȘtes, dit kan via het aanmeldformulier op onze contactpagina.

Huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties kunnen een bewonerscommissie of huurdersvereniging zijn en vertegenwoordigen een complex of buurt. Meestal wordt gekozen voor een bewonerscommissie. Deze organisatievorm is eenvoudiger en heeft sinds de invoering van de nieuwe overlegwet in 2009 vrijwel dezelfde rechtsbevoegdheid als een huurdersvereniging. Voor VH De Boog, alsmede Intermaris, maakt het geen verschil voor welke organisatievorm wordt gekozen. Alle aangesloten lidorganisaties hebben dezelfde rechten en plichten binnen VH De Boog. Het bestuur van VH De Boog kan u informeren en ondersteunen bij het oprichten van een huurdersorganisatie. Met een huurdersorganisatie heeft u bevoegdheden/mandaat tijdens het overleg met Intermaris over de kwaliteit van uw woning en uw leefomgeving.

Bewonerscommissies (BC):

BC Alexanderflat
BC De Binding
BC De 2 Hofjes
BC De Groene Deur
BC De Grote Kerk
BC De Kroon
BC De Ontdekking
BC De Perelaar
BC De Timmerd
BC GGH
BC Hart van Hoorn
BC Hoorn Noord
BC Kroonwerk
BC MCulti
BC Noorderpoort
BC Sara Burgerhart
BC Sint Jozefhuis
BC Solitair
BC Sterrenteam
BC Truydemanhof
BC Watersnip-Kievit
BC Willem Back-flat

Aangesloten Huurdersverenigingen (HV):

HV De Vriendschap
HV Fase 1-Puntdaken
HV Jules Verne-Flat
HV Juniusstraat e.o
HV Kemphaan
HV Leonard Bernsteinhof
HV Risdam-Zuid
HV Venenlaankwartier

Woongemeenschap (WG):

WG De Koopvaarder

Scroll naar top