Nieuws

Corona en uw financiële situatie

Maatregelen door Intermaris wanneer de Coronacrisis u in de portemonnee raakt :

https://www.intermaris.nl/nc/over-intermaris/nieuwsbericht/maatregelen-wanneer-de-coronacrisis-uw-portemonnee-raakt/

Huurbevriezing aanvragen 2020

Ook in 2020 biedt Intermaris haar huurders, welke hiervoor in aanmerking komen, de mogelijkheid om huurbevriezing aan te vragen.

In de week van 21 april 2020 worden de aanzeggingen voor de huurverhoging door Intermaris
verstuurd.

In deze brief wordt de mogelijkheid om huurbevriezing aan te vragen aangeboden bij
huurders waarbij dit van toepassing zou kunnen zijn.

Het gaat om de volgende groepen:
• Huurders met een nieuwe huur < 619: zij hebben geen recht op huurbevriezing, de huur is daarvoor te laag. Zij krijgen een reguliere huurverhogingsbrief, dus zonder mogelijkheid om huurbevriezing aan te vragen. • Huurders met een nieuwe huur > 619 en vorig jaar al huurbevriezing ontvangen: zij
worden in de huurverhogingsbrief geïnformeerd dat ze dit jaar mogelijk opnieuw in
aanmerking komen voor huurbevriezing en op welke wijze ze dat kunnen checken en
kunnen aanvragen.
• huurders met een nieuwe huur > 619 en vorig jaar geen huurbevriezing ontvangen: zij
worden in de huurverhogingsbrief geïnformeerd dat ze mogelijk in aanmerking komen
voor huurbevriezing en op welke wijze ze dat kunnen checken en kunnen aanvragen.
• Huurders met een nieuwe huur > 737 (uitgezonderd de vrijesector huurcontracten) en
vorig jaar geen huurbevriezing ontvangen: zij worden in de huurverhogingsbrief op de
mogelijkheid van huurbevriezing of huurverlaging gewezen, en op welke wijze dat kunnen
checken en aanvragen.

Het is belangrijk om voor 1 juni de huurbevriezing aanvragen, de aanvraag kan direct nadat de
brief voor de huurverhoging is ontvangen worden ingediend.

VH de Boog ontvangt binnenkort een informatiepakket hierover en zullen u hier dan verder
over informeren.

Huurders welke hulp nodig hebben bij het aanvragen van huurbevriezing zullen wij hierbij
ondersteunen.

Scroll naar top