Bewonerscommissie Alexanderflat - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Ga naar de inhoud

Bewonerscommissie Alexanderflat

Bewonerscommissie Alexanderflat
 
Voorzitter:    Dhr. A. Stolk
 
                       Alexanderstraat 16
 
                       1623 KA Hoorn
 
                      mobiel: 0653694657
 
                       e-mail: ariedeeagle@live.nl
 
Bestuurslid: Dhr. W. Duivis
 
                       Alexanderstraat 1
 
                       1623 KA Hoorn
 
Aanvullende informatie:
 
Bewonerscommissie is op 1 juli 2012 opgericht
 
Aantal woningen: 54
 
Aantal bewoners lid: 45

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud