Diensten - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Menu
Ga naar de inhoud

Diensten

Verenigde Huurdersorganisaties De Boog behartigd samen met de bij VH De Boog aangesloten huurdersverenigingen en bewonerscommissies de belangen van huurders van Intermaris in Hoorn en omstreken.
Totaal zijn dit ongeveer 10.000 huurwoningen.
VH de Boog heeft een samenwerkingsovereenkomst met Intermaris. Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking, de communicatie en het overleg tussen de huurdersorganisaties en Intermaris zo goed mogelijk te laten verlopen. In de overeenkomst is vastgelegd over welke onderwerpen Intermaris en VH de Boog overleg voeren. De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet) vormt het vertrekpunt voor de samenwerking.

Binnen de organisatie van De Boog zijn actief:
 • Het bestuur                                        Wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en bestuurt de vereniging.  
 • De algemene ledenvergadering      Alle leden van de aangesloten lidorganisaties

Wat doet VH De Boog:
 • Bemensing van ons kantoor
 • Advisering op het gebied van huren, wonen, renovatie en sloop-nieuwbouwprojecten aan leden
 • Op verzoek van leden brieven schrijven en het ontwikkelen van folders
 • Bijhouden van de bibliotheek die beschikbaar is voor onze leden
 • Kopieer- en printwerkzaamheden op verzoek van onze leden
 • Voorlichting en ondersteuning geven aan huurdersverenigingen of bewonerscommissies
 • Voorlichting en ondersteuning bieden bij het oprichten van een bewonerscommissie
 • Uitgeven van 6 nieuwsbrieven per jaar
 • Het organiseren van vergaderingen

1: Overleg met Intermaris over:
a: Algemeen
 • Renovatie
 • Verduurzaming (zonnepanelen, warmtenet, isolatie, binnenklimaat van de woning)
 • Onderhoud
 • Toewijzingsbeleid
 • Leefbaarheid
 • Sloop / nieuwbouw
 • Verkoop
 • Betaalbaarheid
Op deze punten kunnen wij advies aan de verhuurder uitbrengen, de verhuurder kan dit advies naast zich neer leggen, maar dient dit wel te motiveren.
Adviesaanvragen van Intermaris leggen wij voor aan de ledenraad, de leden van de ledenraad bestaan uit gekozen leden van bewonerscommissies/huurdersverenigingen.
b: Servicekosten
Als de verhuurder de servicekosten wil wijzigen, dan moeten zij daar toestemming voor vragen aan de huurders en de huurdersorganisatie, indien er geen toestemming wordt gegeven kan de verhuurder de servicekosten niet wijzigen.

c: Complexplanbesprekingen
Jaarlijks vinden er complexplanbesprekingen plaats tussen Intermaris, een afvaardiging van de in het complex aanwezige bewonerscomissie/huurdersvereniging en een afvaardiging van VH de Boog. Dit gaat over planmatig onderhoud, kwesties in en rondom het wooncomplex en leefbaarheid.

2: Overleg met Intermaris en Gemeente Hoorn:
Middels dit overleg stellen wij samen prestatieafspraken op voor een periode van 4 jaar en voor elk van de jaren binnen deze periode wordt er jaarlijks een zogenaamde "Jaarschijf" opgesteld, in de "Jaarschijf" wordt vastgelegd welk deel van de prestatieafspraken welke voor de komende 4 jaar zijn vastgelegd in het betreffende jaar op de planning staan.
Voor het vastleggen van de prestatieafspraken brengt Intermaris jaarlijks (in de maand juli) een zogenaamd bod uit, dit bod wordt door ons besproken met de ledenraad, de input welke wij uit dit overleg krijgen nemen wij mee in de besprekingen met Intermaris en de Gemeente Hoorn.
Sinds 2021 wordt er ook overleg gevoerd met de zorgpartijen over de prestatieafspraken.VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 |KvK nummer 37093268 e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud