Participatie - VH de Boog

VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn
t: 0229 27 04 56 | e: info@vhdeboog.nl
Menu
Ga naar de inhoud
Informatie over wonen en leven
in Nederland in diverse talen
is te vinden op:
In onder andere Turks, Tigrinya,
Arabisch, Pools, Oekraiens, Bulgaars,
Roemeens, etc.

Interessante links


Participatie

Bewonersparticipatie

Misschien woont u al enige tijd in deze wijk of bent u een nieuwe bewoner. Er gebeurt veel in de wijk en misschien bent u al actief, of zou u graag meer actief willen zijn. U heeft contact met buren en buurtbewoners. Of u heeft juist behoefte aan meer contact. Wellicht vallen u ook dingen op in uw straat of wijk, zowel positief als negatief, en heeft u goede en creatieve ideeën om deze nog prettiger te maken. In dat geval is het goed om samen te werken.

Dit kan op verschillende manieren, door deelname aan:
 1. Een bewonerscommissie
 2. Deelname aan een werkgroep
 3. Deelname aan een projectteam
 4. Deelname aan een activiteitenteam

1: Een bewonerscommissie:
   Om effectief samen te werken, initiatieven te ontplooien en uit te voeren is een bewonerscommissie een middel.
   Een bewonerscommissie behartigt de belangen van huurders van een complex of (een gedeelte) van een wijk met als voornaamste taak in gesprek te gaan met de  
   bewoners, mee te denken over initiatieven met Intermaris omtrent onderhoud, energiezuinigheid, huurprijzen en de leefbaarheid. Eén van de belangrijkste taken van
   een bewonerscommissie is het ontwikkelen van initiatieven die de leefbaarheid bevorderen zodat er veilig, gezond en comfortabel gewoond kan worden.
   Jaarlijks overleg met Intermaris over onderhoud. U informeert de bewoners welke u in de bewonerscommissie vertegenwoordigd door bijvoorbeeld een nieuwsbrief en u    organiseert minimaal eens per jaar een bewonersbijeenkomst waar u de bewoners informeert en de plannen doorspreekt.
  Zo'n bijeenkomst kan in een wijkcentra worden gehouden, waarbij de zaalhuur door VH de Boog wordt betaald.
 
  Ondersteuning vanuit VH de Boog bestaat onder meer uit:
  Opleidingen:
  De Boog biedt in samenwerking met de Woonbond een aantal cursussen aan: Deze kan variëren van "Hoe maak ik een nieuwsbrief" tot "Rechten en plichten
  van een bewonerscommissie" of "Overleggen met resultaat". Het cursusaanbod is op maat gesneden naar de behoefte vanuit de bewonerscommissies.
  Deelname aan de cursussen is vrijblijvend.
  Financiële steun
  Om de bewonerscommissie te steunen, is het mogelijk om bij de Boog een financiële bijdrage aan te vragen. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld aan de hand
  van het aantal woningen vallend onder de bewonerscommissie en dient gebruikt te worden ten bate van alle bewoners.
 Begeleiding
 VH de Boog biedt u desgevraagd begeleiding bij bijvoorbeeld het organiseren van een bewonersbijeenkomst, helpen bij het opstellen van de agendapunten voor het     
 jaarlijks overleg over onderhoud, advies vragen bij de woonbond, etc.
  Zie voor meer info over een bewonerscommissie BC oprichten

2: Deelname aan een werkgroep:
    Werkgroepen welke zich specialiseren en willen verdiepen in een bepaald onderwerp en ons van advies kunnen voorzien op dat onderwerp.
    Wij kunnen deze adviezen aan Intermaris voorleggen, maar andersom krijgen wij ook adviesaanvragen van Intermaris binnen waarop zij een reactie van ons vragen.
    Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Servicekosten
 • Toewijzingsbeleid
 • Verduurzaming
 • Warmtenet
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Betaalbaarheid
 • Prestatieafspraken
 • Ideëen vanuit de werkgroep zelf     
   
3: Deelname aan een projectteam:
    Projectmatig iets voor uw buurt doen kan ook, u kunt hiervoor zelf met een idee komen, of deelneme aan ideeën welke door ons of Intermaris worden gelanceerd.
    Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Samen met de buren de buurt schoner maken
 • Samen aan de slag om tuinen op te knappen, zodat de buurt aantrekkelijker wordt
 • Meer groen in de wijk
 • Iets toevoegen aan de woonomgeving, zoals bijvoorbeeld een bankje, een fietsenrek, muurschildering
 • Uw eigen idee
    Spreekt 1 van de voorbeelden u aan, of heeft u een eigen idee, neem contact met ons op, wij ondersteunen u hierbij en helpen u bij het maken van een voorstel om
    hier budget voor te regelen.

4: Deelname aan een activiteitenteam:
    Heeft u leuke ideeën om activiteiten te organiseren in uw buurt zoals bijvoorbeeld:
 • Buurtbarbeque
 • Spelletjesdag voor de kinderen uit de buurt
 • Sport activiteiten
 • uw eigen idee
    U heeft wel een idee, maar u beschikt niet over de middelen om dit van de grond te krijgen of u zoekt ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm de uitwerking van uw idee,
    het printen van documenten, het aanvragen van een budget, neem hierover contact met ons op, dan kijken we samen wat er mogelijk is.


VH De Boog | Maelsonstraat 12 - 4 | 1624 NP Hoorn | t: 06 21 93 91 49 |KvK nummer 37093268 e: info@vhdeboog.nl

Terug naar de inhoud